Размена Чекиќ Дуровиќ

Размена Чекиќ Дуровиќ е Државен секретар во Министерството за економија на Р.Северна Македонија. На оваа позиција е од октомври 2020 година и нејзиното претходно искуство вклучува различни раководни позиции во Министерството за економија. Дипломирала и магистрирала на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со студии по економија.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency