Никола Иванов

Никола Иванов е регионален директор за Западен Балкан во CloudCart и има долгогодишно искуство во имплементација на повеќе бизниси надвор од нивната главна локација, особено врз основа на културните разлики помеѓу Истокот и Западот. Во CloudCart, тој гледа добро воспоставена бугарска компанија чија технологија може да го поддржи локалниот успех на секој бизнис и да го изедначи со странски клиенти и партнери.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency