Елена Агричи

Елена е менаџер за експанзија во Frisbo efulfillment Moldova – европско решение за исполнување кое одговара на онлајн продавниците со мрежа од доверливи оператори за исполнување и smart провајдери на логистика. Развиеното решение на Frisbo им помага на продавачите да ги испорачуваат нарачките до своите клиенти поевтино, побрзо и полесно, правејќи ја е-трговијата навистина без граници. Елена има 13 годишно искуство во ИТ секторот со искуство во дизајнирање и развој на дигитални решенија и ИТ производи.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency