Филип Чижбановски

Филип е Заменик Претседател на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија и ко-основач на веб порталот за банки и финансиски институции Bankarstvo.mk. Во моментов работи во Шпаркасе Банка Македонија како директор на експозитура, додека во минатото има работено на неколку позиции во банката започнувајќи од платен промет во земјата, соработник за електронско банкарство и платежни картички, потоа во секторот за работа со физички лица работел на развој на нови производи со посебен осврт на алтернативните канали на дистрибуција. Тој е еден од иницијаторите за основање на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија во 2017 година, каде на почетокот e избран за Заменик Претседател и до ден денес е посветен за развојот на Асоцијацијата.

Филип има дипломирано на економскиот факултет на отсек маркетинг, а негови специјалности се: дигитализација и продажба.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency