Дарјан Раденковиќ

Дарјан Раденковиќ е бизнис и маркетинг стратег, со огромно искуство од повеќе од 15 години во различни маркетинг и бизнис улоги во различни индустрии. Тој е сопственик на Zhar Ptiza, креативна агенција која се истакнува во областа на стратешката комуникација, маркетингот и дигиталната трансформација, како и партнер во Brainster и предавач на Brainster Next College.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency