Игор Гешовски

Игор Гешовски е Магистер на Економски науки и Банкарски менаџмент. Истакнат финансиски консултант на домашни и странски клиенти од областа на повеќе економски сфери. Од 2010 година е Медијатор. Активно учествува во стратегиско планирање,координација и реализација на програмите за привлекување на странски инвестиции во РМ, со особен придонес во областа на Медицината и Енергетиката. Експерт за логистика при Start Up бизниси. Сопственик на Интер-Конс ЛТД, Еко Логистик Сервис и др.компании во комeрцијалниот сектор. Eксперт во областа на едукација за употреба на канабисот во медицински цели, и Консултант на неколку компании меѓу кои и HAPA medical GMBH – Групација за медицински канабис во Европа.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency