Драган Јосифовски

Драган Јосифовски е извршен директор и ко-основач на Paket. Тој го основа Paket во 2018 година како startup, а брзо станува најголемиот онлајн супермаркет и еден од водечките бизниси за е-трговија во Македонија. Во Paket има имплементирано посебно иновативни решенија поврзани со веб технологија, fulfillment системи, системи за достава и други автоматизации кои му помогнаа на Paket да стане лидер на македонскиот пазар и да се издвои како единствен е-трговец кој има високоразвиена инфраструктура. Магистрирал на Imperial College во Лондон во областа на стратегиски маркетинг.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency