Dragan Josifovski

Драган Јосифовски е извршен директор и ко-основач на Paket. Тој го основа Paket во 2018 година како startup, а брзо станува најголемиот онлајн супермаркет и еден од водечките бизниси за е-трговија во Македонија. Во Paket има имплементирано посебно иновативни решенија поврзани со веб технологија, fulfillment системи, системи за достава и други автоматизации кои му помогнаа на Paket да стане лидер на македонскиот пазар и да се издвои како единствен е-трговец кој има високоразвиена инфраструктура. Магистрирал на Imperial College во Лондон во областа на стратегиски маркетинг.

Ecommerce Asociation

The Macedonian e-Commerce Association is the first and only association that aims at inclusive e-commerce. Our mission is to create a future for e-commerce development and the success of the country. Macedonian E-commerce Association aims to support the interests of e-commerce companies, to contribute to the expansion of e-commerce knowledge and its expansion including related services and technologies, and to reduce and eliminate barriers that restrict the growth and development of the industry. We believe that the future for a better Macedonia lies in a digital Macedonia and smart society, and e-commerce is an integral part of such a society.

web by agency