Јакуб Климчик

Јакуб е член на лидерскиот тим на TikTok во Централна Европа и е одговорен за Client Solutions Team тимот. Тој се фокусира на воведување конкретни, full funnel решенија на платформата за клиенти во сите индустрии во регионот на CE.

Тој е дел од рекламната индустрија веќе 15 години и е страстен за дигитално рекламирање и дигитални бизниси. Пред TikTok, Јакуб има стекнато искуство во медиумските агенции во областа на планирање и купување при медиумски канали, креирање медиумски стратегии и пред сè, градење ефективни тимови.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency