Бојан Кордалов

Бојан Кордалов е комуниколог и претседател на Советот за дигитална трансформација за Западен Балкан при Хајделберг Институтот – Скопје, кој активно работи во сферата на комуникациите и маркетингот повеќе од 20 години. 

Бојан активно учествува во градењето на голем број комуникациски стратегии, промотивни, маркетинг и други ПР активности, како и друг тип на комуникациски кампањи за потребите на приватните компании, граѓанскиот сектор, меѓународни организации и јавни институции.

Во јавноста ја застапува потребата од дигитална трансформација на општеството, е-трговија,  медиумска и дигитална писменост, градење на инклузивна општествена комуникација како основа во борбата со дезинформациите и теориите на заговор, но и говорот на омраза.

Бојан Кордалов е сертифициран обучувач, а во последниве 15 години  има одржано повеќе од 500 обуки. Коавтор е на 5 публикации: „Дигитална трансформација кон е-општини“, „Прирачник за комуникација со млади гласачи“, „Општествена одговорност преку социјалните медиуми“, „Прирачник за неформално образование“, „Прирачник за добро управување.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency