Вања Манова

ПАНЕЛИСТ

Вања е одговорна за управување со развојот на регионалниот бизнис и пазарна стратегија за високо динамичните балкански земји. Од март 2019 година, таа е одговорна за развој и имплементација на стратегијата на компанијата за поддршка на растот на плаќањата со картички и електронски плаќања во четирите земји, за запознавање и воведување на иновациите и технолошките решенија на Mastercard и за изградба на долгорочни партнерства со клучните клиенти, владата, и јавниот сектор.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com