Враќање на средства

САКАТЕ ДА ГО ВРАТИТЕ ВАШИОТ БИЛЕТ?

Согласно правната регулатива и правилата на ecommerceconference.mk потрошувачот има право да ги врати купените билети во рок од 15 дена, но не подоцна од 01.11.2021.

    Ecommerce Asociation

    Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

    web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com