Орхан Газибегович

ГОВОРНИК

Над 20 години работно искуство во сектори како финансии, IT и маркетинг, Орхан има предводено и тренирано тимови од различно потекло и афинитети. Во текот на последните 10 години, Орхан има предводено успешен развој на дигитални банкарски производи и проекти за customer engagement со акцент на дигиталните плаќања. Моментално е фокусиран на иновативни начини на плаќање и подобрување на сегментот за е-трговија во Босна и Херцеговина, филантропија и витални иницијативи за дигитална трансформација на државно ниво.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com