Валер Пиндери

ПАНЕЛИСТ

Валер има 10-годишно искуство во е-трговија со создавање на повеќе од 10 брендови за е-трговија. Тој помогнал за развој секторот за е-трговија во Албанија со обуки и помагање на голем број компании да ги зајакнат своите е-бизниси. Неговата визија е да создаде меѓународен бренд кој оперира од регионот, а продава во различни земји во светот. Сега управува со Aladini, најголемата платформа за е-трговија во Албанија и Bukinist, најголемото место за продажба на албански книги во земјата.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com