Милкица Геринска

ГОВОРНИК

Од јануари 2020 година, Милкица е одговорна за развој и имплементација на стратегијата на компанијата за поддршка на растот на каналот за е-трговија и дигиталната комерцијализација, како и за изградба на долгорочни партнерства со клучни клиенти.

Таа, исто така, работи на имплементација на решенија кои придонесуваат за раст на бизнисот на компанијата во дигиталниот свет, спроведувајќи најдобри практики од Coca Cola Company и Heineken.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com