Милица Весовиќ Денковска

Панелист

Милица Весовиќ Денковска има долгогодишно искуство во водење на проекти за дигитални решенија и дигитален маркетинг, како и водење на локални и меѓународни проекти од стратешки концепт до конечна имплементација. Како одговорна за дигиталните решенија и системи во Филип Морис, таа работи на имплементирање решенија, кои ќе придонесат за развојот на компанијата. Член е на проектниот тим кој работи на целосната дигитална стратегија за пласирање на IQOS на македонскиот пазар како и водење на дигиталните канали. На оваа конференција ќе зборува повеќе за значењето и инволвираноста на жените во дигиталниот развој и бизнисот во целост, како и за искуството во работата во меѓународна компанија која поддржува целосна еднаквост и рамноправност помеѓу вработените.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com