Катија Силва

ГОВОРНИК

По потекло од Португалија, Катија се преселила во Холандија во 2011 година за да се упише на магистерски, а подоцна и докторски студии по астрофизика, и двете на Универзитетот во Амстердам. По успешното завршување на докторат во 2018 година, Катија се приклучила на тимот за прогнозирање на bol.com како Data Scientist. Во нејзината секојдневна работа, таа ужива во развојот и подобрувањето на решенијата за наука на податоци за предвидување временски серии кои позитивно влијаат на бизнисот во различни фронтови и домени. Катија е исто така дел од кругот за разновидност и вклученост на bol.com и во слободното време ужива да дизајнира и креира облека за себе.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com