Игор Гешовски

Игор Гешовски е Магистер на Економски науки и Банкарски менаџмент. Истакнат финансиски консултант на домашни и странски клиенти од областа на повеќе економски сфери. Од 2010 година е Медијатор. Активно учествува во стратегиско планирање,координација и реализација на програмите за привлекување на странски инвестиции во РМ, со особен придонес во областа на Медицината и Енергетиката. Експерт за логистика при Start Up бизниси. Сопственик на Интер-Конс ЛТД, Еко Логистик Сервис и др.компании во комeрцијалниот сектор. Eксперт во областа на едукација за употреба на канабисот во медицински цели, и Консултант на неколку компании меѓу кои и HAPA medical GMBH – Групација за медицински канабис во Европа.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.