Златко Ветеровски

Златко Ветеровски, докторирал надворешна трговија. Во Царинска управа има 29 годишно искуство и извршува разни функции, началник на одделение за меѓународна соработка, началник на одделение за обуки, советник на Директорот и помошник директор на Сектор за царински систем. Широко познавање на царинското законодавство и царинската тарифа на ЕУ, на Светската царинска организација (СЦО) и Светската трговска организација (СТО).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.