Тина Петкоска

Тина е дипломиран економист на департманот Маркетинг при Универзитетот Кирил и Методиј. Своето работно искуство во Халкбанк АД Скопје го започнува токму со активности поврзани со е-трговијата и вклучена е во е-трговијата од самите почетоци на нејзиниот развој во рамки на нашата земја. Има учествувано како обучувач во повеќе работилници на тема “Како до е-продавница?” Повеќе од 7 години активно придонесува во зголемување на свеста за е-трговијата во насока на отворање на нови е-продажни места како и во насочување на е- трговијата во потенцијална алатка за зголемување на продажбата кај малите и средни претпријатија. Моментално е на позиција Асистент во Дирекцијата за алтернативни канали на дистрибуција – Маркетинг и одговорна за маркетинг активностите во картичното работење и дигиталните канали каде е вклучен и сегментот eCommerce. Приватно е комуникативна, сака да патува и ужива во растењето на своето дете. Халкбанк АД Скопје е една од првите Банки која уште од 2009 година започнува со процесирање на online трансакции и игра значајна улога во развојот на е-трговијата на домашниот пазар.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.