Слободан Андонов

Слободан е дипломиран економист при УКИМ на Департман Маркетинг со повеќе од 10 годишно работно искуство како комерцијалист, кредитен аналитичар, продукт менаџер и во моментов како проектен менаџер. Тој е Проектен менаџер во Ekupi.mk, oдговорен е за целокупното планирање, развој и имплементација на маркетинг стратегијата на Ekupi.mk во интернет продажбата.

Ekupi.mk е регионална интернет продавница која во Македонија постои од 2013 година. Ekupi.mk е ориентирана кон крајните купувачи и дел од концептот на компанијата е да допринесе кон подигањето на свеста за интернет продажбата и придобивките од истата.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.