Rok Hrastnik

Рок е меѓународен e-Commerce Growth лидер со богата историја на развивање на бизниси за е-трговија во Европа. Тој го има изградено бизнисот за е-трговија на Studio Moderna на 22 пазари низ Централна и Источна Европа (ЦИЕ), а сега е извршен директор на Sensilab, компанија чиј бизнис за е-трговија го има проширено од 1 пазар на 23 пазари низ Европската Унија. Воден од неговото искуството во изградба на бизнисот за е-трговија на Studio Moderna низ ЦИЕ, а неодамна и бизнисот за е-трговија на Sensilab низ ЕУ, Рок ќе ве запознае со 7-те клучни фази за управување на интернационален бизнис за е-трговија, вклучувајќи бизнис модели, фактори на растеж, растечки организации и стратешка одржливост.


Краток преглед на говорот:

Научете како да изградите брзорастечки бизнис за е-трговија од почеток. Воден од неговото искуството во изградба на бизнисот за е-трговија на Studio Moderna низ ЦИЕ, а неодамна и бизнисот за е-трговија на Sensilab низ ЕУ, Рок ќе ве запознае со седумте клучни фази за управување на интернационален бизнис за е-трговија, вклучувајќи бизнис модели, фактори на растеж, растечки организации и стратешка одржливост.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.