Јован Деспотовски

Јован Деспотовски е дипломиран економист на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и постдипломец по меѓународни односи и дипломатија на Универзитетот „Американ Колеџ“ – Скопје. Има богато искуство во областа на стратегиско планирање и координација на програмите за градење на капацитет финансирани од Владата на Р. Македонија и од странски донатори.

Како раководител на Сектор во Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија учествувал во реализација на значајни проекти и тоа: реализација на Коридорот X, соработка со меѓународни финансиски институции, програмски координатор на Канцеларијата за национална помош, ја предводел работната група за составување на Прашалник на ЕК за апликација на Р.Македонија за членство во ЕУ од областа на економијата, со што Македонија добива статус на земја членка на ЕУ.

Јован е ко-оснoвач на МЕНСА.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.