Јана Дурнева

Јана Дурнева е електроинженер и магистер по економски науки. Одговорна е за спроведување на дигиталната трансформација во А1 Македонија веќе неколку години наназад. Во рамки на активностите за дигиталната трансформација на А1, Јана интензивно работи на воведување на нови дигитални решенија кои ќе ги подобрат и зголемат интеракциите на корисниците на А1, што е во насока со стратешката определба на компанијата за поддршка и збогатување на животот на корисниците во дигиталната ера.
Фокусот на онлајн продажбата подразбира унапредување и автоматизирање на процесите за подобрување на онлајн корисничкото искуство, воведување на нови функционалности на е-продавницата, како и активности за зголемување на волуменот на онлајн продажбата. Во паралела работи и на развој на мобилната апликација, Мојот А1, која е централно место за менаџирање на сите кориснички интеракции, вклучително и одредени продажни трансакции. Дигиталната трансформација им овозможува на корисниците решенија кои ќе го поедностават нивното секојдневние а со тоа и најдобро корисничко искуство.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.