Ѓоко Танасоски

М-р Ѓоко Танасоски е генерален директор на Царинска управа на Република Македонија. М-р Ѓоко Танасоски е дипломиран машински инженер на Машинскиот факултет, при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Тој специјализирал и посетувал постдипломски наставни програми во две области и тоа: – Магистер по машински науки (магистрирал на машинскиот факултет, при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, на студиска програма Индустриско инженерство и менаџмент) и – Студиска програма за бизнис администрација – MBA Executive, (CITY Liberal Studies–Affiliated Institution of the University of Sheffield, во Солун).

М-р. Ѓоко Танасоски има работно искуство повеќе од 20 години, на раководни позиции во компании специјализирани за индустриско производство и продажба (Фулда ДООЕЛ, Цимос ДООЕЛ, LTH Castings ДООЕЛ). Исто така, има работно искуство во областа на интернационални осигурителните компании (Еуролинк Осигурување АД Скопје и Кроација Осигурување АД Скопје). Како генерален директор, негова визија е да ја направи Царинската управа на Република Македонија водечка царинска администрација во регионот, која ќе биде силен поддржувач на легалната економија, целосно усогласена со стандардите на Европската Унија.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.