Марија Петковска-Пирган

Од почеток на својата кариера работи во НЛБ Банка како дел од Службата за картично работење. Фокусот на својата работа го става на анализа на сигурноста на плаќањата со платежни картички и начини како да се подобри истата.
За време на своето 12 годишно работно искуство, како експерт учествува во многу проекти за имплементација на сигурноста во картичното работење и интернет плаќањата. Од самите почетоци е дел и од тимот кој работеше на имплементација и развој на е-трговијата како канал за продажба кој го понуди Банката. Исто така дел е од тимот на Competence cent
er-от na ниво на НЛБ Групацијата одговорен за имплементација и развој на најновите безбедносни стандарди на банките членки на Групацијата.

Во текот на кариерата ангажирана е како учесник на повеќе домашни конференции од областа на платните системи, безбедноста при картичните плаќања и теми од областа на електронската трговија.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.