PARTICIPATE AS:

Регионалната конференција за е-трговија, организирана од Асоцијацијата за е-трговија на Македонија се соочува со огромен предизвик: надминување на сопствените високи стандарди. Овој настан не само што овозможи одлични можности за вмрежување со претставници од Југоисточна Европа, туку и поттикна вмрежување со професионалци за е-трговија и даватели на услуги од цела Европа, резултирајќи со извонредни партнерства. Програмата се издвојува по својата свежина и оригиналност, спојувајќи ја опуштената атмосфера со сериозна, висококвалитетна содржина.

Сесиите вклучени во агендата понудија конкретни примери кои присутните можеа веднаш да ги применат во нивните бизниси, обезбедувајќи непроценливи увиди. Заедно со добро осмислената естетика и вниманието на деталите од страна на македонскиот тим, оваа конференција е рамо до рабо со глобалните конференции за е-трговија и несомнено поставува највисоки стандарди за регионалните настани во однос на квалитетот и резултатите.

I want to be a partner/sponsor of the conference

Fill out the form and a member of our team will contact you shortly, so we can refine the cooperation.

If you think you are an ideal speaker for this conference, contact us!

Fill out the form and a member of our team will contact you as soon as possible, so that we can specify the cooperation.

Сакам да бидам партнер/спонзор на конференцијата

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира наскоро, за да ја дефинираме соработката.

Ако мислите дека сте идеален говорник за оваа конференција, контактирајте не!

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира што е можно поскоро, за да можеме да ја прецизираме соработката.