Media

Заинтересираните новинари кои сакаат да ја прослата втората годишна конференција за е-трговија со тема “Бизнис раст со е-трговија” можат да се акредитираат на следната форма најдоцна до 21 октомври. Од една редакција е дозволено да се акредитира еден новинар. Со акредитацијата ќе имате можност да ја проследите цела конференција. Доколку барањето за акредитација е одобрено, ќе бидете контактирани од нашиот тим.

Форма за акредитирање на медиуми