PARTICIPATE AS:

За конференцијата можам да кажам дека е една од најдобро организираните на кои сум бил. Од друга страна, треба да се напомене дека сите карти беа продадени, што не е случај на други конференции. Беа опфатени бројни теми за е-трговија, маркетинг и динамичен ремаркетинг со Google и употреба на социјалните мрежи како што се TikTok и Instagram. Говорниците на конференцијата беа менаџери од сериозни меѓународни компании, а предност им беше дадена и на луѓето од регионот да ги изложат своите мали бизниси и на овој начин некако да се поддржи оваа регионална соработка. Исто така, треба да се напомене дека имаше голем број на учесници кои имаат свои бизниси, а исто така забележав дека на конференцијата имаше и голема можност за брзо запознавање и нетворкинг на сите настани кои беа во склоп на конференцијата.

I want to be a partner/sponsor of the conference

Fill out the form and a member of our team will contact you shortly, so we can refine the cooperation.

If you think you are an ideal speaker for this conference, contact us!

Fill out the form and a member of our team will contact you as soon as possible, so that we can specify the cooperation.

Сакам да бидам партнер/спонзор на конференцијата

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира наскоро, за да ја дефинираме соработката.

Ако мислите дека сте идеален говорник за оваа конференција, контактирајте не!

Пополнете го формуларот и член на нашиот тим ќе ве контактира што е можно поскоро, за да можеме да ја прецизираме соработката.